Цифры на тувинском языке

1 – бир, бирээ;

2 – ийи;

3 – үш;

4 – дөрт;

5 – беш;

6 – алды;

7 – чеди;

8 – сес;

9 – тос;

10 — он;

11 – он бир;

12 – он ийи;

13 – он үш;

14 – он дөрт;

15 – он беш;

16 – он алды;

17 – он чеди;

18 – он сес;

19 – он тос;

20 – чээрби;

30 – үжен;

40 – дөртен;

50 – бежен;

60 – алдан;

70 – чеден;

80 – сезен;

90 – тозан;

100 – чус;

111 – чус он бир;

112 – чус он ийи;

1000 – мун;

100 000 – чус мун.

 

тик – ноль;

плюс – кадар;

минус – казыыр;

получится (равняется; =) – болур (болуру).

 

Ийи кадар ийи = дөрт ийи казыыр ийи = тик

Беш кадар беш = он үш казыыр ийи = бир (бирээ)

Он дөрт кадар алды = чээрби

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *